Aleksander Krassowski "LeŚny"

Bitwa w Czerwonym Borze 1944

Aleksander Krassowski 
czerwiec 1944

Dowódca plutonu Kompanii Kołaki z Obwodu Armii Krajowej w Zambrowie.
Członek Kedywu AK. Uczestnik wielu udanych akcji dywersyjnych  i sabotażowych

Zbiorowa Mogiła 
partyzancka k. Olszewa

Pośmiertnie awansowany na stopień podporucznika AK. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Spoczywa w zbiorowej mogile nieopodal miejsca, w którym poległ.

PrzeczyTaj jego historię

Czerwony Bór 1944
Opracowanie historyczne przedstawiające historię Aleksandra Krassowskiego
na szerszym tle wydarzeń Bitwy w Czerwonym Borze 1944